Penilaian terhadap tampilan antarmuka dari aplikasi BBM

Penilaian terhadap tampilan antarmuka dari aplikasi BBM

Penulis: tinhindo

Download

 BBM  là một ứng dụng rất phổ biến trong xã hội ngày nay, nó cho phép người dùng trải nghiệm những điều mà tồn tại trong một ứng dụng truyền thông OTT được . Không chỉ về các tính năng của giao diện người dùng mà còn là một yếu tố khiến người dùng cảm thấy thu hút hay không đối với một ứng dụng.
Penilaian terhadap tampilan antarmuka dari aplikasi BBM

BBM có một giao diện người dùng đơn giản, dễ dàng hoạt động với màu nền của giao diện rất dễ dàng trên mắt

Quan điểm thứ nhất của người sử dụng của nhiên liệu là một giao diện người dùng đơn giản với các chủ đề màu sắc ánh sáng và quan điểm tốt đẹp. Đây là lý do khiến người dùng thích chủ đề màu sắc được lựa chọn và được cài đặt vào thiết bị. Mặc dù nó đã được cập nhật trong suốt hệ điều hành, nhưng việc áp dụng các nhiên liệu vẫn duy trì phiên bản thiết kế của giao diện để người dùng không cảm thấy xa lạ và gặp khó khăn trong việc tiếp cận nó.

BBM có một cách để chuẩn bị các mặt hàng rất lý tưởng để tạo điều kiện cho người dùng trong việc lựa chọn và truy cập

tính năng bổ sung khác của nhiên liệu mà giữ cho người sử dụng như nó là sau khi mở menu ứng dụng của các ứng dụng lý tưởng sáng tác bởi lăm hạng mục chính để bạn dễ dàng tìm ra các mục chat, địa chỉ liên lạc, nhóm và mời một thời gian ngắn.
Một khi bạn biết mục chính sau đó bạn sẽ thấy ngay sự liên kết còn lại là chịu trách nhiệm về menu trợ giúp người dùng tổ chức và các thiết lập cho ứng dụng.
Nếu đúng đó là sự liên kết của các thiết lập trình đơn phụ trợ cho các ứng dụng …
 Penilaian terhadap tampilan antarmuka dari aplikasi BBM1
Nhìn chung, giao diện về việc áp dụng nhiên liệu không phải là quá khó khăn cho người dùng về mengidentifkasinya, nhưng sẽ có một số đặc điểm khác nhau giữa giao diện người dùng của iOS và Android. Trong phiên bản Android, có biểu tượng bổ sung trong menu trạng thái mà bạn thông báo dịch vụ BBM đang làm việc và đó cũng là một biểu tượng thêm Quay trở lại trang trước.

Free

APK file

DownloadDownload Dual BBM 2016 android free, apk gratis

Download Dual BBM 2016 android free, apk gratis

BBM baru saja meluncurkan versi Dual BBM 2016 dengan fitur baru yang menakjubkan. Sekarang Anda dapat menginstal 2 hingga 5 akun BBM di sebuah perangkat

BBM menambahkan fitur video call telah update seluruh dunia

BBM menambahkan fitur video call telah update seluruh dunia

Aplikasi chattingan BBM dirilis dalam jangka waktu yang cukup lama untuk sebagian pengguna merasakan, ini merupakan sebuah aplikasi yang memiliki peranan yang sangat besar dalam

Petunjuk menyimpan histori chatting BBM atas 3 sistem operasi mobile

Petunjuk menyimpan histori chatting BBM atas 3 sistem operasi mobile

Pengguna dari seluruh dunia telah mengetahui tentang aplikasi chatting yang kuat, bersifat keamanan tinggi, bantu melindungi semua informasi pengguna dengan fitur-fitur khusus. Cara chatting di

Panduan mengatur halaman BBM pribadi di Android

Panduan mengatur halaman BBM pribadi di Android

Cara aplikasi BBM android beroperasi sangat mirip dengan aplikasi lainnya seperti Facebook dan Zalo, masing-masing pengguna BBM juga memiliki profil dan halaman pribadi. Sama dengan

Panduan menambah kontak dengan scan barcode di BBM

Panduan menambah kontak dengan scan barcode di BBM

Pencarian dan penambahan kontak di aplikasi BBM sangat mudah dengan berbagai cara seperti: menambah kontak dengan scan barcode, memasukkan kode pin, email, SMS, NFC.. Namun

Introduction     Terms of Service     Install & Remove     Contact US